Vooruitgang: 2%

Welkom bij het evaluatieonderzoek van de BAG!

Dit onderzoek maakt deel uit van de evaluatie van de herziene wet- en regelgeving voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die in 2018 in werking is getreden: BAG 2.0. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluatie en toezending van de resultaten aan de Tweede Kamer.

BZK heeft Statisfact opdracht gegeven dit evaluatieonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is gericht op de doelstellingen van de wijzigingen van de wet- en regelgeving. En geeft inzicht in de invloed van de wijzigingen op gebruikers én bronhouders. 

De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:

Deel 1: Inleidende vragen
Deel 2: Kwaliteit van de BAG
Deel 3: Proces van terugmelden
Deel 4: Kwaliteitsborging BAG
Deel 5: Gebruik van de BAG (en uw ervaring met de transitie naar BAG 2.0)
Deel 6: Afsluitende vragen

U heeft ongeveer 10 á 15 minuten nodig om de enquête in z’n geheel te doorlopen. Het systeem leidt u automatisch door de vragenlijst. Enkele punten die we vooraf willen benadrukken: 

  • Bij het verwerken van de resultaten uit de vragenlijst wordt de anonimiteit gewaarborgd. Het Ministerie van BZK stelt het echter op prijs als u aan het eind van de vragenlijst uw e-mail adres achterlaat zodat er eventueel contact met u opgenomen kan worden naar aanleiding van uw opmerking(en). 
  • U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk vrijdag 18 november.
  • Als u vragen heeft over het onderzoek, neem dan contact op met Martijn Odijk via martijn.odijk@minbzk.nl o.v.v. Evaluatieonderzoek BAG.